Saunan lämmitys, puukiukaan pesään lisätään kuivia puita