Siirry sisältöön

SUOSTUMUS ASIAKASTIETOJEN KERÄÄMISEEN, KÄSITTELYYN JA KÄYTTÖÖN

Premec Oy (Mondex) tallentaa asiakkaiden ja verkkolomakkeen täyttäneiden tietoja asiakkuudenhallintajärjestelmäänsä asiakassuhteen hoitoa ja ylläpitämistä, toimitusta sekä huoltotöitä ja tiedottamista, kontaktointia ja kohdennettuja markkinointitoimia varten.

Premec Oy ei myy tai luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelyn sisältö ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa kokonaisuudessaan tietosuojaselosteesta.

Tallennettavat tiedot:

Etunimi / sukunimi

Henkilötunnus

Yritys

Y-tunnus

Laskutusosoite

Toimitusosoite

Postiosoite ja käyttöpaikan osoite

Puhelinnumero

Sähköposti

Myydyn tuotteen tiedot

Muut tekstimuodossa kerrotut tiedot (esim. tilauksen kommentti, yhteydenottolomakkeen sisällöt).

Tietojen käyttö:

Laskutukseen ja perintätoimiin

Asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon

Tiedottamiseen

Markkinointitoimiin:

  • suoramarkkinointi: sähköposti, tekstiviesti, kirje
  • Kampanjat sisältäen arvonnat
  • Tapahtumakutsut

Myyntitoimiin

  • Kontaktointi
  • Tarjous

Analytiikkaan

  • Markkinoinnin kohdentamisen osalta
  • Myynnin toimien osalta

Luovutukset:

Premec Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä myy asiakasrekisterissä olevia tietoja.

Käsittely:

Premec Oy:n osalta henkilötietoja käsitellään lakien ja asetusten mukaista huolellisuutta ja periaatteita noudattaen. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaiken käsittelemänsä tiedon osalta.

Rekisteröidyn mahdollisuus ja oikeus peruuttaa suostumus on kuvattu Tietosuojaselosteessa.