Hoppa till innehåll

Nya Mondex WiFi är mer än bara ett bastuaggregat

Nya Mondex WiFi är mer än bara ett bastuaggregat! Vi har nyligen uppdaterat aggregatkontrollappen Mondex WiFi för att göra bastuälskaren ännu nöjdare. Appen är nu enklare att använda och ger dig mer information om ditt aggregat och din bastuupplevelse generellt. Alla Mondex aggregat av modell E2 finns även i en WiFi-version. Du kan uppgradera din nuvarande E2-modell till WiFi-versionen med ett uppgraderingspaket.  

OPTIMERING AV BASTUUPPVÄRMNINGEN  

Oavsett om du är på väg hem från en resa eller är ute på en joggingtur kan du slå på WiFi-aggregatet på distans och få njuta av en skön, varm bastu när du kommer hem. I appen kan du öka tiden för uppvärmningen av bastun, kontrollera temperaturen och ändra önskad måltemperatur. Appen visar när måltemperaturen är nådd så att du kan börja förbereda dig för din bastuupplevelse.  

ETT SÄKERT AGGREGAT, ÄVEN FÖR FAMILJEN 

Mondex WiFi-aggregat är ett säkert val för barnfamiljer. Innan aggregatet kan ställas i standby-läge måste du som användare kontrollera att bastun är säker att använda och att inga föremål har placerats ovanpå aggregatet. När du har kontrollerat detta, stäng bastudörren och använd kontrollenheten för att sätta aggregatet i standbyläge. Du kan sedan schemalägga WiFi-aggregatet för att värmas upp när du vill. Aggregatet är försett med en dörrsensor som känner ifall bastudörren öppnas innan uppvärmningen startar. Om detta inträffar stängs värmartimern av tills bastun kontrollerats igen, dörren stängts och standby-läge aktiverats från styrenheten.    

NÄR OCH HUR BADAR MAN BASTU? 

I WiFi-appens diagnostikavsnitt kan du se antal gånger och vid vilka tillfällen som aggregatet har värmts upp. Appen påminner dig också i god tid innan stenarna behöver bytas ut, som en hjälp för dig att ta hand om ditt aggregat på bästa sätt. I appens bastudagboksavsnitt kan du notera elpriset och enkelt ha koll på hur stor kostnad som ditt hushåll lägger på era bastubad.  

FUNKTIONER HOS MONDEX E2-WIFI-AGGREGAT: 

  • Aggregatet kan styras från en app på en smartphone, surfplatta eller dator  
  • Temperatur, starttid och timer kan fjärrstyras  
  • Du kan kontrollera bastuns temperatur och återstående tid  
  • Du kan övervaka strömförbrukningen för värmemotstånden  
  • Du kan övervaka hur många gånger aggregatet har använts  
  • Appen skickar en påminnelse när det är dags att byta ut stenarna i aggregatet.  
  • Du kan övervaka elförbrukningen för ditt aggregat och, genom att ange elpriset, uppvärmningskostnaderna för den  
  • Säkerhetshöjande dörrsensor ingår  

KRAV FÖR WIFI-KONTROLL 

  • En bra WiFi-anslutning  
  • En enhet för att installera appen: smartphone, surfplatta eller dator  

WiFi-aggregaten kan köpas på nätet och hos våra återförsäljare i Finland. Alla Mondex-aggregat av modell E2 kan göras kompatibla med den nya WiFi-appen. Uppgraderingspaketet för att konvertera ditt E2-aggregat till ett WiFi-aggregat finns i vår reservdelsbutik online.  

Utforska bastuaggregat
Hitta en lämplig bastuaggregat för din bastu med hjälp av bastuaggregatväljaren