Hoppa till innehåll

FÖRE BASTUN

Aggregat

Välj ett aggregat som passar din bastu och det sätt du gillar att bada bastu på. När du väljer ett aggregat, ta inte bara storleken på bastun i beräkningen, utan även alla eventuellt dåligt isolerade ytor. Du kan använda vår aggregatväljare som hjälp för att välja rätt aggregat. 

Fyll aggregatet med stenar. Börja med att placera stenar glest mitt i den centrala delen och sedan närmare varandra runt aggregatets ytterkanter. Fyll aggregatet hela vägen mot insidan på resistorn. Kom ihåg att byta ut stenarna med jämna mellanrum. Mondex WiFi aggregatstyrningsapp påminner dig i god tid innan stenarna behöver bytas ut. 

Temperatur

En bra måltemperatur för en bastu är 60–70 grader. Du kan gå in i bastun när termometern visar 5–10 grader lägre än måltemperaturen. Mondex WiFi aggregatstyrningsapp skickar ett meddelande när temperaturen är 10 grader från måltemperaturen. 

I BASTUN 

Se till att ha ordentligt med ljummet vatten som du kan kasta på de heta stenarna.

Du kan variera kvaliteten på ångan genom att kasta på vatten på olika sidor av aggregatet. Att kasta på vatten på den nedre delen av aggregatet ger dig en mjuk, fuktig ånga, medan att kasta på vatten direkt ovanpå stenarna snabbt ökar värmen i bastun. Om du vill ha en ånga som varar längre, häll långsamt cirka en halv liter vatten på toppen på aggregatet.

Använd gärna olika bastudofter för att skapa en trevlig atmosfär i bastun.

EFTER BASTUN

Se till att luftgallret är öppet och att bastuutrymmet är ordentligt ventilerat. 

För att spara energi kan du stänga av aggregatet en stund innan du har bastat klart. 

Värmen som lagras i aggregatets stenmassa är tillräcklig för att torka bastun efteråt.