Hoppa till innehåll

Kaira

Kaira: E2/E2 WiFi
Kaira: E2/E2 WiFi
Kaira: E2/E2 WiFi
Kaira: E2/E2 WiFi
Kaira: E2/E2 WiFi
Kaira E2/E2 WiFi
Kaira E2/E2 WiFi
Kaira E2/E2 WiFi
Kaira E2/E2 WiFi
Kaira E2/E2 WiFi

Kaira

Ett mångsidigt och lättinstallerat golvaggregat 

Färgalternativ

Mondex Kaira är ett mångsidigt golvaggregat med en stenkapacitet på 100 kg. Aggregatet kan stå fritt eller fällas in i laven utan särskilda tillbehör. Tack vare sin unika design och ett skyddsavstånd på endast 4 mm syns knappt öppningen mellan aggregatet och laven vid infälld installation!   

Med Kaira-aggregatets smarta och lättanvända styrpanel värmer du upp din bastu på ett energieffektivt sätt. Under de första användningarna gör aggregatet sig bekant med din bastu och lär sig hur det ska bibehålla värmen på ett optimalt sätt. Du kan placera styrpanelen inne i själva bastun, i omklädningsrummet eller någon annan plats du föredrar.  

Alla E2-aggregat finns även med WiFi-styrning. WiFi-aggregatets fördelar och funktioner:  

  • Fjärrstyr aggregatet från en mobil enhet: styr aggregatets starttid, ställ in timern och välj en passande temperatur för din bastu.  
  • Före uppvärmning, kontrollera bastuns säkerhet, stäng bastudörren och sätt aggregatet i standbyläge med hjälp av styrpanelen. En dörrsensor medföljer aggregatet som ett säkerhetstillbehör. Sensorn känner av om bastudörren öppnas medan timern är aktiv och stänger i så fall av timern.  
  • WiFi-appen ger dig användbar information om ditt aggregat. Appen håller reda på dina bastubad och påminner dig om när du ska byta ut stenarna i aggregatet. För att se hur mycket dina bastubad kostar kan du även ange elpriset i appen.  

Aggregaten E2 och E2 WiFi levereras med en svart styrpanel och en 10 meters styrpanelkabel.*  

* Våra återförsäljare kan eventuellt sälja aggregat och styrenheter separat. Vänligen hör med återförsäljaren vad som ingår i leveransen. 

Huvudfunktioner

  • Kairas unika konstruktion med löstagbara tredelade brandskyddsrör gör det möjligt att fälla in aggregatet i laven utan tillbehör då skyddsavståndet är bara 4 mm.
  • Infällningshålet i laven är bara 34,3 cm vilket ger mera utrymme på laven.
  • Bastuaggregatet kan justeras steglöst efter lavens höjd.
  • Värmen som lagrats i Kaira torkar upp basturummet efter badet.
  • Bastuaggregatets tvådelade ram underlättar också bytet av stenar.
  • Separatstyrd modell med eller utan WiFi.
  • Styrpanelen har 10 m ledning och temperaturgivaren 4 m.

Tekniska Specifikationer

6,6 kW

Eltekniska egenskaper

Spänning3N-400V
Säkring3x10A
Ledare5x1,5s
Elnummer000000

Bastuns storlek

Volym (m³)6-9

Bastuaggregatets mått

Bredd (mm)335
Höjd (mm)1130
Djup (mm)335
Justerbara ben (mm)100

Aggregatets vikt

Totalvikt (kg)130
Stenvikt (kg)100

Skyddsavstånd

Fram (mm)100 / 4*
Åt sidorna (mm)100 / 4*
Bakåt (mm)100 / 4*
Uppåt (mm)770
Bastuns minimihöjd (mm)1900
9,0 kW

Eltekniska egenskaper

Spänning3N-400V
Säkring3x16A
Ledare5x2,5s
Elnummer000000

Bastuns storlek

Volym (m³)8-15

Bastuaggregatets mått

Bredd (mm)335
Höjd (mm)1130
Djup (mm)335
Justerbara ben (mm)100

Aggregatets vikt

Totalvikt (kg)130
Stenvikt (kg)100

Skyddsavstånd

Fram (mm)120 / 4*
Åt sidorna (mm)120 / 4*
Bakåt (mm)120 / 4*
Uppåt (mm)770
Bastuns minimihöjd (mm)1900