Hoppa till innehåll

Louhi

Louhi: E2/E2 WiFi
Louhi: E2/E2 WiFi
Louhi E2/E2 WiFi
Louhi E2/E2 WiFi

Louhi

Mondex Louhi är täljstensaggregatens drottning 

Färgalternativ

Mondex Louhi är det rätta valet för maximal njutning i bastun. Grov finsk täljsten och avancerad teknik förenas i detta eleganta aggregat. Hela aggregatet värms upp och ger på så vis ett fuktigt, syrerikt bastubad – varje gång!  

Täljstensaggregatet är ett väggmonterat golvaggregat. Eftersom aggregatets ben bär upp dess tyngd, utsätts väggen inte för någon viktbelastning. Louhi kan också installeras inbäddad i bastulaven med en infällningskrage som finns som valfritt tillbehör. Detta ger mer plats för bastubänken.  

Med E2-aggregatets smarta och lättanvända styrpanel värmer du upp din bastu på ett energieffektivt sätt. Under de första användningarna gör aggregatet sig bekant med din bastu och lär sig hur det ska bibehålla värmen på ett optimalt sätt. Du kan placera styrpanelen inne i själva bastun, i omklädningsrummet eller någon annan plats du föredrar.   

Alla E2-aggregat finns även med WiFi-styrning. WiFi-aggregatets fördelar och funktioner:  

  • Fjärrstyr aggregatet från en mobil enhet: styr aggregatets starttid, ställ in timern och välj en passande temperatur för din bastu.  
  • Före uppvärmning, kontrollera bastuns säkerhet, stäng bastudörren och sätt aggregatet i standbyläge med hjälp av styrpanelen. En dörrsensor medföljer aggregatet som ett säkerhetstillbehör. Sensorn känner av om bastudörren öppnas medan timern är aktiv och stänger i så fall av timern.  
  • WiFi-appen ger dig användbar information om ditt aggregat. Appen håller reda på dina bastubad och påminner dig om när du ska byta ut stenarna i aggregatet. För att se hur mycket dina bastubad kostar kan du även ange elpriset i appen.  

Aggregaten E2 och E2 WiFi levereras med en svart styrpanel och en 10 meters styrpanelkabel.*  

* Våra återförsäljare kan eventuellt sälja aggregat och styrenheter separat. Vänligen hör med återförsäljaren vad som ingår i leveransen. 

Huvudfunktioner

  • Louhi monteras direkt mot väggen, det krävs inga skyddsavstånd på baksidan
    Separatstyrd modell
  • Bastuaggregatet kan fällas in i laven med hjälp av en infällningskrage
  • Ett täljstensaggregat ger alltid fuktiga och mjuka bastubad även om aggregatet är påslaget under en längre tid.
  • Styrpanelen har 10 m ledning och temperaturgivaren 4 m
  • Som tillbehör finns också en LED-belysning som ger solfjäderformat ljus på väggen.

 

Tekniska Specifikationer

6,6 kW

Eltekniska egenskaper

Säkring3×10 A
Ledare5×1,5S

Bastuns storlek

Volym (m³)5—9

Bastuaggregatets mått

Bredd (mm)420
Höjd (mm)860
Djup (mm)300
Justerbara ben (mm)150

Aggregatets vikt

Totalvikt (kg)80
Stenvikt (kg)65

Skyddsavstånd

Fram (mm)200
Åt sidorna (mm)50
Uppåt (mm)920
Bastuns minimihöjd (mm)1900
9,0 kW

Eltekniska egenskaper

Säkring3×16 A
Ledare5×2,5S

Bastuns storlek

Volym (m³)7—13

Bastuaggregatets mått

Bredd (mm)420
Höjd (mm)860
Djup (mm)300
Justerbara ben (mm)150

Aggregatets vikt

Totalvikt (kg)80
Stenvikt (kg)65

Skyddsavstånd

Fram (mm)200
Åt sidorna (mm)50
Uppåt (mm)970
Bastuns minimihöjd (mm)1900

Tillbehör

Infällningskrage, Louhi

Infällningskrage, Louhi

Infällningskrage av borstat stål.

Innerbredd 44,5 cm, ytterbredd 57,5 cm.
Nödvändig hålstorlek: bredd 51,3 cm, djup 34,5 cm.

Infällningskrage, Louhi

Infällningskrage, Louhi

Infällningskrage svart.

Innerbredd 44,5 cm, ytterbredd 57,5 cm.
Nödvändig hålstorlek: bredd 51,3 cm, djup 34,5 cm.

Hörnmonteringsdel

Hörnmonteringsdel