Hoppa till innehåll

Tahko

Tahko: M
Tahko: M
Tahko: M
Tahko: M
Tahko: E2/E2 WIFI
Tahko: E2/E2 WIFI
Tahko: E2/E2 WIFI
Tahko: E2/E2 WIFI
Tahko M
Tahko M
Tahko M
Tahko M
Tahko E2/E2 WIFI
Tahko E2/E2 WIFI
Tahko E2/E2 WIFI
Tahko E2/E2 WIFI

Tahko

Ett prisvärt aggregat för många olika sorters bastur 

Modeller

Färgalternativ

Mondex Tahko är ett populärt och mångsidigt golvaggregat med flera olika effektklasser. Tack vare det perforerade ytterhöljet kan du antingen njuta av en mild, fuktig ånga eller en riktigt het bastuupplevelse genom att ösa vatten på olika delar av aggregatet.   

Med E2-aggregatets smarta och lättanvända styrpanel värmer du upp din bastu på ett energieffektivt sätt. Under de första användningarna gör aggregatet sig bekant med din bastu och lär sig hur det ska bibehålla värmen på ett optimalt sätt. Du kan placera styrpanelen inne i själva bastun, i omklädningsrummet eller någon annan plats du föredrar. Möjligheten att bädda in aggregatet i bastulavens struktur ger dig större frihet att designa din bastu. Du kan också välja ett aggregat med traditionell, mekanisk styrning (M-modellen).    

Alla E2-aggregat finns även med WiFi-styrning. WiFi-aggregatets fördelar och funktioner:  

  • Fjärrstyr aggregatet från en mobil enhet: styr aggregatets starttid, ställ in timern och välj en passande temperatur för din bastu.  
  • Före uppvärmning, kontrollera bastuns säkerhet, stäng bastudörren och sätt aggregatet i standbyläge med hjälp av styrpanelen. En dörrsensor medföljer aggregatet som ett säkerhetstillbehör. Sensorn känner av om bastudörren öppnas medan timern är aktiv och stänger i så fall av timern.  
  • WiFi-appen ger dig användbar information om ditt aggregat. Appen håller reda på dina bastubad och påminner dig om när du ska byta ut stenarna i aggregatet. För att se hur mycket dina bastubad kostar kan du även ange elpriset i appen.  

Aggregaten E2 och E2 WiFi levereras med en svart styrpanel och en 10 meters styrpanelkabel.* Som tillval kan du välja en vit styrpanel. För Tahkos E2 och E2 WiFi-modeller ingår kontrollenheten.  

Välj mellan två vackra färgalternativ och tre olika effektklasser för att anpassa modellen på bästa sätt till din bastu.  

För E2-modeller är längden på styrpanelkabeln 10 m, och längden på temperatursensorn är 4 m.  

* Våra återförsäljare kan eventuellt sälja aggregat och styrenheter separat. Vänligen hör med återförsäljaren vad som ingår i leveransen. 

Huvudfunktioner

  • Golvaggregatet har öppningar på alla sidor och värmer i hela sin längd
  • Det separatstyrda aggregatet är speciellt lätt att fälla in i lavens konstruktioner eftersom inget utrymme behöver lämnas för styrsystemet
  • Lagrar tillräckligt med värme för att bastuutrymmet ska torka upp av sig självt efter att du njutit av badet
  • För infällning av aggregatet finns speciella infällningskragar och en 30 cm förhöjningsdel
  • Tahko E2/E2 WiFi Styrpanelen har 10 m ledning och temperaturgivaren 4 m

Tekniska Specifikationer

6,6 kW

Eltekniska egenskaper

Spänning3N—400V
Säkring3N—400V
Ledare5×1,5S

Bastuns storlek

Volym (m³)6—9

Bastuaggregatets mått

Bredd (mm)320
Höjd (mm)850
Djup (mm)320
Justerbara ben (mm)30

Aggregatets vikt

Totalvikt (kg)90
Stenvikt (kg)80

Skyddsavstånd

Fram (mm)100
Åt sidorna (mm)100
Bakåt (mm)100
Uppåt (mm)770
Bastuns minimihöjd (mm)1900
9,0 kW

Eltekniska egenskaper

Spänning3N—400V
Säkring3×16 A
Ledare5×2,5S

Bastuns storlek

Volym (m³)8—15

Bastuaggregatets mått

Bredd (mm)320
Höjd (mm)850
Djup (mm)320
Justerbara ben (mm)30

Aggregatets vikt

Totalvikt (kg)90
Stenvikt (kg)80

Skyddsavstånd

Fram (mm)120
Åt sidorna (mm)120
Bakåt (mm)120
Uppåt (mm)770
Bastuns minimihöjd (mm)1900
10,5 kW

Eltekniska egenskaper

Spänning3N—400V
Säkring3×16 A
Ledare5×2,5S

Bastuns storlek

Volym (m³)12-22

Bastuaggregatets mått

Bredd (mm)370
Höjd (mm)1100
Djup (mm)370
Justerbara ben (mm)30

Aggregatets vikt

Totalvikt (kg)155
Stenvikt (kg)140

Skyddsavstånd

Fram (mm)120
Åt sidorna (mm)120
Bakåt (mm)120
Uppåt (mm)900
Bastuns minimihöjd (mm)2000