Hoppa till innehåll

MONDEX – DATASKYDDSBESKRIVNING

Mondex – Dataskyddsbeskrivning

 Registerbeskrivning över kundregister i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 § samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Premec Oy (Organisationsnummer: 1769513-6 )
Kettukallionkatu 4
84100 Ylivieska

info@mondex.fi
www.mondex.fi

 1. KONTAKTPERSON I ÄRENDEN SOM GÄLLER REGISTRET

Juha Männistö
juha.mannisto@premec.fi
+358 500 684 467

 1. REGISTRETS NAMN

Premec Oy:s kund- och marknadsföringsregister

 1. REGISTRETS SYFTE

Personuppgifter behandlas för kundregistrets del i försäljningsavtalet och marknadsregistret utifrån en samtyckesgrund.

 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Kund- och marknadsföringsregistrets tillämpningsområde är arkivering och behandling av kundens beställningar, statistikföring och hantering av kundkontakter. Marknadsföringsregistrets tillämpningsområde är kommunikation, information och riktad direktmarknadsföring, till exempel e-postmeddelanden, telefonsamtal eller andra kontaktvägar som den registrerade har valt. Kundregistret används även för att utveckla webbutiken och Premec Oy:s verksamhet, statistikföring och säkerställande av tjänstens kvalitet. Personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (523/99) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

 1. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Personregistret innehåller följande uppgifter:

 • Företagets eller personens för- och efternamn, besöks- och postadress, e-postadress, telefonnummer, webbplats, allmänt tillgängliga klassificeringsuppgifter
 • Uppgifter om marknadsföringstillstånd och förbud
 • Klassificeringsuppgifter och ytterligare uppgifter som personerna själva har uppgett
 • Uppgift om IP-adress eller CDR via annan tjänst
 • Uppgifter i kundfeedback
 • Uppgifter om beställningar, fakturering och leverans
 • Uppgifter insamlade med cookies
 • Registret innefattar även uppgifter om beställningar som den registrerade har lagt och deras skeden.
 1. KÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS FÖR REGISTRET

Premec Oy:s kundregister Offentliga webbplatser Uppgifter som produceras av kundtjänster rörande tjänster som används, vilket även innefattar standardiserade uppgifter och uppgiftsmassor. Uppgifter som har samlats in från kunderna själva. 

 1. UPPGIFTER SOM I REGEL LÄMNAS UT OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Uppgifterna i kundregistret används bara av Premec Oy. Personuppgifter lämnas inte till utomstående eller samarbetspartner såvida det inte är nödvändigt för ärenden relaterade till indrivning eller fakturering, eller är ett lagstadgat krav. Personuppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

 1. DATASKYDDSPRINCIPER

Vid behandling av personuppgifter tillämpas god informationshantering samt aktsamhets- och skyddsplikt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vid behandling utförs tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst och säkerställa att uppgifter förstörs,

ändras, överlåts eller överförs av misstag eller olagligen, eller annan olaglig behandling.

Enbart de personer som behöver personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska ha åtkomst till dem.

Digitalt sparade och behandlade uppgifter finns i databaser skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Dokument i pappersformat förvaras i låsta utrymmen.

Personalen på Premec Oy omfattas av tystnadsplikt för all information.

 1. LAGRINGSTID OCH LAGRINGSKRITERIER FÖR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lagras bara så länge det behövs för behandlingen av personuppgifter. Raderingstidpunkter och raderingspraxis för uppgifterna fastställs och föråldrade och onödiga personuppgifter tas bort. Lagringskravet för personuppgifter kan bestämmas utifrån lagstiftningen.

 1. COOKIES OCH TILLÄGGSPROGRAM

Vi använder cookies på våra webbplatser. Cookies är små textdokument som skickas och lagras på användarens dator. Cookies skadar inte användarnas datorer eller dokument.

Det primära syftet med användningen av cookies är att förbättra och anpassa besökarens användarupplevelser på sidan samt analysera och förbättra webbplatsens funktionalitet och innehåll. Med cookies kan de insamlade uppgifterna användas för att rikta in kommunikation och marknadsföring samt optimera marknadsföringsåtgärder.

Besökaren kan inte identifieras enbart utifrån cookies. Uppgifter med hjälp av cookies kan dock kopplas till uppgifter som användaren eventuellt har lämnat i andra sammanhang, till exempel när användaren fyller i en blankett på vår webbplats.

Med hjälp av cookies samlar man in följande typer av uppgifter:

 • besökarens IP-adress
 • tidpunkt för besöket
 • inlästa sidor och hur länge man tittade på dem
 • besökarens webbläsare

Användare som besöker webbplatsen kan när som helst stoppa användningen av cookies genom att ändra webbläsarinställningarna. I de flesta webbläsarna kan man stänga av cookies-funktionen och ta bort sparade cookies. Det kan dock inverka på webbplatsens funktionalitet om du stänger av cookies.

Tilläggsprogram i sociala medier

På Premec Oy:s webbplats kan det förekomma länkar till webbplatser av tredje part samt s.k. tilläggsprogram på sociala medier (till exempel i Facebooks community). Om du använder tilläggsprogram på sociala medier kan identifierande uppgifter skickas till tjänsteleverantören i fråga. När du öppnar tilläggsprogram ger du tillstånd för tredjepartswebbplatser att spara cookies på din dator. Det innebär att serviceföretagen kan följa användningen av sidan om du är inloggad på tjänsteleverantörens sociala medier. På de här tjänsterna som tillhandahålls eller förmedlas av tredje part tillämpas integritets- och användarvillkor och andra villkor för tredje part. Premec Oy har ingen förfoganderätt till webbplatser av tredje part och Premec Oy ansvarar inte för material som de publicerar eller dess användning.

 1. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har rätt att kontrollera personuppgifter om sig själv i registret. En undertecknad kontrollförfrågan skickas skriftligen med personnummer till ovanstående kontaktperson eller företagets officiella postadress. Kontrollförfrågan kan även framföras hos den personuppgiftsansvarige på ovanstående adress.

Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Den registrerade har rätt att radera personuppgifter om sig själv i registret samt begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller inte uppgifter med andra lagstadgade krav.

Den registrerade har rätt att avsäga användningen av personuppgifter för direktannonsering, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt enkäter och marknadsundersökningar.

Direktmarknadsföring kan när som helst riktas till den registrerade under förutsättning att den registrerade har gett sitt samtycke till det. Den registrerade har när som helst rätt att dra tillbaka ett samtycke.

Eventuella meningsskiljaktigheter löses i första hand genom att förhandla med den registrerade. Den registrerade har rätt att begära att dataskyddsmyndigheten undersöker ärenden relaterade till behandling av personuppgifter.